Album "Slumberjackin'" jest sprawdzianem do jakiego stopnia jest się
otwartym na muzykę, a nagrodą świadomość, że osiągnęło się szczyt,
za którym nie ma już nic więcej.